XIII Tydzień Wychowania – Wspólnota słuchająca i ewangelizująca 10-16 września 2023 r.

Drodzy Katecheci, rozpoczynamy XIII Tydzień Wychowania zatytułowany „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

Zapraszamy do codziennych rozważań nad problematyką wychowania w ramach krótkich materiałów wideo udostępnianych na kanale YouTube i Facebook.

Pamiętajmy także w modlitwach o wszystkich troszczących się o młode pokolenie i ich właściwe wychowanie.

Aktualności