DOKUMENTY KOŚCIELNE I OŚWIATOWE

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Uchwała KEP
Uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. dotycząca obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

Zasady oceniania
Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach

Porozumienie KEP i MEN
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii

Wskazania KEP – sakrament bierzmowania
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Rekolekcje

Zasady organizowania rekolekcji szkolnych

Opieka nad uczniami w czasie rekolekcji