Zapraszamy na katechetyczne studia podyplomowe

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu zaprasza chętnych na katechetyczne studia podyplomowe.

Czas trwania studiów to 2 lata (4 semestry), po których nabywa się uprawnienia do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej, szkołach średnich i w szkołach branżowych I i II stopnia.

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciele religii i uzyskać stosowne uprawnienia zarówno pedagogiczne jak i teologiczne. Naszą ofertę kierujemy także do nauczycieli innych przedmiotów posiadających już przygotowanie pedagogiczne, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku innym niż teologia.

Dzięki podjętym studiom można:

– nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu teologii oraz psychologii, pedagogiki, dydaktyki i prowadzenia zajęć katechezy

– uzyskać uprawnienia do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej i w szkołach branżowych I i II stopnia – nabycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN.

Więcej informacji na stronie:

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/studia-teologiczno-katechetyczne-sandomierzu/

oraz w Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego w Kurii diecezjalnej w Sandomierzu (ul. Mariacka 9)

Zapraszamy wszystkich!