WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
na bazie Programu nauczania religii z 2010

 1. PRZEDSZKOLE„KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

  3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

  5-latki  – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

  6-latki – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA

  „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

  Kl. I – JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA – AZ-11-01/10-RA-1/11

  Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13

  Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – RA-13-01/10-RA-1/14

  „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10

  Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

  Kl. V – WIERZĘ W BOGA – AZ-22-01/10-RA-9/13

  Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – RA-23-01/10-RA-2/14

  Kl. VII – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13

  Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

   

  LICEUM 4 letnie / TECHNIKUM 5 letnie

  „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

  Kl. ILO i kl. I T – ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA – RA-33-01/10-RA-3/14

   

  LICEUM I TECHNIKUM

  „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10

  Kl. I LO iI kl. I T – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – AZ-41-01/10-RA-7/13

  Kl. II LO i kl. II T – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13

  Kl. III LO. i kl. IV T – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE –  RA-63 -01/10-RA-1/16

  Kl. III T – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63 -01/10-RA-1/16