WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
na bazie Programu nauczania religii z 2010

UWAGA!

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2020-2021 w klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Natomiast w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum.

W klasie I i klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie I liceum i technikum obowiązuje program nauczania religii z 2018 roku i podręcznik przygotowany na jego podstawie.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2020/2021 nie ulegają zmianom.

1. PRZEDSZKOLE 

  „KOCHAMY DOBREGO BOGA” nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki  – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

2. SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” nr programu AZ-1-01/18

NOWY – Kl. I – Bóg naszym OjcemAZ-11-01/18-RA-1/20

„W DRODZE DO WIECZERNIKA” nr programu AZ-1-01/10

Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13

Kl. III – przyjmujemy pana Jezusa – AZ-13-01/10-RA-5/14

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

NOWY – Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA AZ-21-01/18-RA-2/20

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ”nr programu AZ-2-01/10

Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – AZ-23-01/10-RA-2/15

„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” nr programu AZ-3-01/10

Kl. VII (Kl. I gim.) – Spotkanie ze Słowem – AZ-31-01/10-RA-6/13

Ki. VIII (Kl. II  gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

3. LICEUM I TECHNIKUM

Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIEnr programu AZ-3-01/18 (liceum) i AZ-4-01/18 (technikum)

NOWY – Kl. I  lic. i tech. – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCIAZ-31-01/18-RA-3/20

„ŚWIADEK CHRYSTUSA” nr programu AZ-4-01/10 (po kl. VIII szkoły podstawowej)

Kl. II  lic. i tech.(Kl. I  lic. i tech.) – Świadek Chrystusa w Kościele – AZ-41-01/10-RA-7/13

„ŚWIADEK CHRYSTUSA” nr programu AZ-4-01/10 (po kl. III gimnazjum)

Kl.  II lic. i tech.  – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13

Kl.  III lic. i kl. IV tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

Kl. III tech. – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)