Program działań Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Praca dydaktyczno – wychowawcza szkół im. Jana Pawła II opiera się na wartościach głoszonych przez naszego patrona i wypływających z Ewangelii i nauki kościoła. Zgodnie z teoretycznymi podstawami pedagogiki katolickiej „Wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej. Promuje godność, poczucie własnej wartości i pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz Boży i przez Boga w wyjątkowy sposób umiłowanej. Jest ono otwarte na wszystkich. Odnosi się z szacunkiem do ludzi wszystkich przekonań i nawiązuje z nimi współpracę, wspiera rozwój religijny wszystkich w ich własnej wierze. Jest zakorzeniona w ewangelicznych wartościach, ma na celu zharmonizowanie wiary i kultury, zbudowanie lepszego społeczeństwa i dążenie do dobra wspólnego .

Hasło do pracy w roku szkolnym 2019/2020

Jan Paweł II – „W mocy Bożego Ducha”

Prowadzenie zajęć oraz przygotowywanie scenariuszy lekcji j. polskiego, religii, lekcji wychowawczych, i innych, akademii okolicznościowych, konkursów (poezji, plastycznych, literackich) twórczości dziecięcej pod hasłem na bieżący rok. Dzielenie się i gromadzenie materiałów (scenariusze, pomoce dydaktyczne) w celu ich zebrania i opracowania jako podsumowanie działalności szkół imienia Jana Pawła II w Diecezji i umieszczanie na stronie.

Program działań Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

  • Włączanie się do pracy na rzecz misji – Tworzenie kół misyjnych w szkole. Spotkania i wymiana doświadczeń.
  • Zakładanie i działalność kół wolontariatu i Caritas.
  • Włączanie się do obchodów „Dnia Papieskiego w środowisku”.
  • Modlitwa przed nauką i czytanie myśli Jana Pawła II w każdej szkole papieskiej.

Program działań edukacyjno – integracyjnych

Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Termin Miejsce Tematyka Uczestnicy
28 listopad  2019   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy Inauguracja Nowego Roku Szkolnego w ramach Sandomierskiej Rodziny Szkół (Msza Św., konferencja, program działań) Dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
rodzice,
przedstawiciele samorządów
28 listopad  2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy Międzywojewódzki Przegląd twórczości dzieci i młodzieży Uczniowie SP  opiekunowie,
Dyrektorzy
Grudzień  

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego dla SP i konkurs plastyczny o tematyce
papieskiej dla uczniów SP
Uczniowie SP
Styczeń Katolickie Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu Spotkanie opłatkowe Dyrektorzy,
nauczyciele,
katecheci,
rodzice
Luty Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie Warsztaty pt. “Jan Paweł II –   „W mocy Bożego Ducha” Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
Kwiecień  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie

Konkurs Recytatorski “Poezja dla Jana Pawła II” Uczniowie SP
Czerwiec Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ulanowie XIV Diecezjalny Zjazd Samorządów Szkół im. Jana Pawła II- SPŁYW GALARAMI Dyrektorzy,
Uczniowie,
opiekunowie samorządów
Maj Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej Przegląd teatrów Uczniowie SP
Czerwiec Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoczku Konkurs pieśni patriotycznych i religijnych Uczniowie SP
21 maja 2020 r. Ostrowiec Świętokrzyski Pielgrzymka do Ostrowca Świętokrzyskiego.

Podsumowanie działalności Sandomierskiej Rodziny Szkól im. Jana Pawła II

Uczniowie,
nauczyciele,
rodzice

 7 – 10 luty 2020 r. – PIELGRZYMKA SANDOMIERSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II DO GROBU ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Udział w działalności Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

  • Pielgrzymka do Częstochowy uczniów, wychowawców i dyrektorów szkół im. Jana Pawła II ze sztandarami i transparentem z nazwą szkoły – 10 październik 2019 r.;
  • Ogólnopolski Zjazd przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II – dyrektorów i nauczycieli – 29-30 maja 2020 r. w Jasionce.

Struktura Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Do Sandomierskiej Rodziny Szkół należeć będą wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z terenu diecezji sandomierskiej. Została wyłoniona Społeczna Rada Sandomierskiej Rodziny Szkół, w skład której weszli dyrektorzy placówek. Spośród siebie Rada wybrała przedstawicieli koordynujących pracę Rodziny (po dwóch z poszczególnych województw) w składzie:


Jan Brzozowski – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku

Władysław Szpunar – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy

Joanna Bisztyga – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku

Beata Sajecka – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Anna Pucko – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ulanowie

 

Strona internetowa Rodziny będzie administrowana przez

Pana Dyrektora Władysława Szpunara /www.szkola.pysznica.pl/

Siedzibą Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II będzie:
Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoczku.

Przewodnikiem duchowym Rodziny
jest Ks. Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Duszpasterzem Rodziny jest ks. dr Robert Utnik

Spotkanie Społecznej Rady odbywać się będą co dwa miesiące.
październik – Potoczek,
listopad – Pysznica,
luty – Gościeradów,
maj –Ulanów,
czerwiec – Łążek