KATECHETA

Ankieta osobowa

Karta formacji

Sprawozdanie katechetyczne

Sprawozdanie zbiorcze
Ankietę wypełnia Ksiądz Proboszcz przy pomocy katechizujących