Był to czas powrotu do Jezusa – Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 29 -31 marca ponad 70 katechetów świeckich diecezji sandomierskiej uczestniczyło w ostatniej serii rekolekcji. Rekolekcje poprowadzili ks. Maciej Będziński – dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła św. Piotra Apostoła oraz s. Monika Juszko RMI z sekretariatu Papieskich Dzieł Misyjnych. Katecheci przez kolejne dni rekolekcji zapoznali się z działalnością misyjną Kościoła  i zostali zaproszeni do współpracy ewangelizacyjnej na polu misyjnym poprzez Papieskie Dzieła Misyjne.