Konkurs regionalny “Matka Boża nas pociesza”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie regionalnym “Matka Boża nas pociesza”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o pobranie karty zgłoszeniowej, która znajduje się w załączniku.

REGULAMIN

1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest szerzenie kultu Matki Bożej i zachęcanie do pielgrzymowania do
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii.

2. Formy konkursu:

A) Plastyczna – polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 pt.
„Matka Boża nas pociesza”.
B) Literacka – polega na napisaniu oryginalnego wiersza lub prozy nt. „Matka Boża nas
pociesza”
C) Test wiedzy online, który będzie obejmował historię parafii i kościoła, kult i wygląd
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii w oparciu o informacje dostępne na stronie
www.parafia-bogoria.pl zakładki: Historia parafii i Spacer wirtualny oraz stronie diecezji
sandomierskiej, zakładka: Parafie – Parafia p. w. Trójcy Świętej w Bogorii.

3. Terminy i warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich.
Warunkiem uczestnictwa jest:

► wykonanie pracy plastycznej ( na odwrocie pracy należy zamieścić imię i nazwisko autora, kategorię wiekową). Prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych ( formularz dostępny w załączniku Regulaminu) należy przesłać pocztą na adres:

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
ul. Południowa 2
28 – 210 Bogoria
z dopiskiem: Konkurs „Matka Boża nas pociesza” w terminie do 30 kwietnia 2021r.

► wykonanie pracy literackiej i przesłanie jej wraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i kartą zgłoszenia – skan ( formularz dostępny w załączniku Regulaminu) na

adres e-mail: etrybuszkiewicz21@wp.pl
w terminie do 30 kwietnia 2021r.
Ważne: Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych ( plastycznych i literackich ) bez wypłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

► rozwiązanie Testu wiedzy online. Kartę zgłoszenia i podpisaną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych – skan ( formularz dostępny w załączniku Regulaminu) należy przesłać
na adres e-mail: etrybuszkiewicz21@wp.pl w terminie do 30 kwietnia 2021r.

Link do testu zostanie udostępniony na stronach:

ZPO Bogoria oraz www.parafia-bogoria.pl
dnia 12 maja 2021 roku o godzinie 9.00.

4. Podział na kategorie wiekowe:

A) Forma Plastyczna

Kategoria I – Przedszkola
Kategoria II – Szkoły Podstawowe klasy I – III
Kategoria III – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI
Kategoria IV – Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII
Kategoria V – Szkoły Średnie

B) Forma Literacka

Kategoria I – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI wiersz, max 1 strona, czcionka 14
Kategoria II– Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII wiersz lub proza, max 3 strony, czcionka 14
Kategoria III – Szkoły Średnie wiersz lub proza, max 3 strony, czcionka 14

C) Test wiedzy online

Kategoria I – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI
Kategoria II – Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII
Kategoria III – Szkoły Średnie

5. Ocena.

Do oceny prac Organizator powoła komisję konkursową. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych miejsc i podziału nagród. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Przesłanie prac, karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

7. Podsumowanie.

Zwieńczeniem Konkursu „Matka Boża nas pociesza” będzie spotkanie nagrodzonych
i wyróżnionych uczniów wraz z opiekunami w Sanktuarium MB Pocieszenia w Bogorii
i rozdanie nagród w dniu 28 maja 2021 roku. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na:

a) wystawie okolicznościowej w ZPO Bogoria i w Sanktuarium MB Pocieszenia w Bogorii,
b) stronie internetowej ZPO w Bogorii,
c) stronie internetowej Parafii Bogoria.

Do pobrania:

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Karta zgłoszeniowa.PDF 71 KB 43