Kongregacja katechetyczna – Ważne informacje

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 (pół godziny wcześniej niż zwykle) w Domu Katolickim pw. św. Józefa. Z powodu prac remontowych w katedrze sandomierskiej nie będzie mszy świętej. Kongregację rozpoczniemy od modlitwy brewiarzowej.

 • Liturgia Godzin (Modlitwa przedpołudniowa), tekst wyświetlany na ekranie
 • Słowo Bpa dra Krzysztofa Nitkiewicza
 • Powitanie zebranych gości i katechetów – ks. dr Adam Kopeć, Dyrektor WNiWK
 • Oferta Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu
 • Prelekcja Praca z młodzieżą w kontekście rozeznawania powołania,
  ks. dr Waldemar Janiga, archidiecezja przemyska
 • Prelekcja Socjologiczne, społeczne i teologiczne uwarunkowania powołania do kapłaństwa, 
  O. dr hab. Roman Jusiak, prof. KUL
 • Prezentacja „Pamiątki dla świadka bierzmowania” – ks. dr Adam Kopeć, Dyrektor WNiWK
 • Informacje i komunikaty

Ok godz. 13.00 zakończenie Kongregacji